1 Ocak 2011 Cumartesi

ARICI EYLEM PLANI

Arıcılıkta yeni yıl hemen hasattan sonra başlar.Ürününü alıp deposuna koyan üretici, hemen bir değerlendirme yaparak kâr zarar cetveli çıkarır. Bir değerlendirmeyi basitçe de olsa mutlaka yapar.Bu değerlendirmenin arkasından Gelecek sezon için Plan , proğram ve hazırlayarak yeni bir başlangıç için düğmeye basar.Doğrusu da budur. Arıcılarımız sezon içinde elde ettikleri güzel neticeleri ve yaptıkları yanlışları, nedenleriyle birlikte not etmelidirler.Hataların tekrar edilmemesi , güzel işlerin sürekliliğinin sağlanması için bu gereklidir. Bu kayıt çalışmalarında bir ajanda kullanmak ideal bir yöntemdir. Gün gün ,tarih tarih olumlu olumsuz yaşananların kayıtlarının tutulması,gözlemlenen ve yaşanan meteorolojik olayların buna eklenmesi,bu durumun flora yapısına yansımalarının takip edilerek kayıtlarının alınması önümüzün görülmesi açısından bizlere fikir verecektir. Bu şekilde oluşturulmuş kayıtlar yılların akışı içinde bulunmaz bir geri plan desteği olarak arıcının önemli bir avantajı olacaktır.
Arıcı bir sezon boyunca yapacağı rutin işleri de plana bağlamalı günü geldiğinde gündemine alarak çalışmalarını yürütmelidir.Bir çalışma gündeme gelmeden konuyla ilgili bilgilerini güncellemeli, birikim ve tecrübelere ulaşarak buralardan bilgi dağarcığına yeni bir şeyler taşımalıdır. Okuyacağı kitap ve dergilerin listesi belli olmalıdır.Sezon içinde karşılaştığı sorunların çözümünde kolonilerin her yönüyle en sağlıklı şekilde yönetilmesine hazırlıklı bulunmalıdır.Mesela: oğul mevsimi için yapılacak planlamada oğul için gerekli ekipmanlar hazır tutulduğu gibi, oğul konusunda yazılanlar okunarak, bikrim ve tecrübelerden istifade edilerek arıcı kendini donanımlı bulundurmalıdır.
Buna yıllık eylem planı da diyebiliriz.Yıllık eylem planını gerçekleştirmek için uygulayacağı, metot ,teknik ve stratejileri hazır bulunan arıcı,hiçbir olumsuzluk karşısında paniklemez. Yeni durumlara kolaylıkla ve soğukkanlılıkla müdahale edebilir, sorunun çözümünü sağlayabilir.
Biz burada ideal bir plan ve programdan bahsetmiyoruz.Ancak bir fikir olması için akla pencere açıyoruz.Yeni yılda yeni bir başlangıç için bu tür bir anlayış içerisinde olunması gerektiğine işaret ediyoruz.Zira gideceği yönü bilmeyen geminin akıbeti, kayalara toslamaktır.

Hiç yorum yok: