12 Ağustos 2012 Pazar

Koloniye Ana Arı Nasıl Verilir?    İlk önce kovanda ana arının olmadığından emin olmak için kovan açılıp kontol edilmelidir. Ana arının olmadığını anlamak için kovanda ana arı görülemiyorsa günlük yavru kontrolü yapılmalıdır. Günlük yavru yoksa muhtemelen ana arı da yoktur.

Kovandaki Bal Arısının günlük yavru şekli
Ana arısı olmayan kovanda arı kolonileri pek polen taşımaz, uçuş tahtası önünde telaşlı telaşlı sağa-sola hareket eder,kovan kapağını açıp kontrol sırasında kovan içinde büyük bir uğultu olur. Ana arısı olan kovandan gelen ses daha incedir. Arı  kolonisi düzenli çalışır ve dışardan düzenli olarak polen getirir. 

Düzenli polen taşıyan arı kolonisi resmi
    Ana arıyı kovana verirken ilk önce kovana gülsuyu veya sarımsak suyu verilip kovandaki eski ana arının kokusu giderilmelidir. Kovana koku verilirken doğal koku verilmelidir. Kimyasal maddelerle yapılan kokulardan ,parfümlerden kullanılmamalıdır. Kafesin içindeki yeni ana kafesiyle beraber kovanda 3-4 gün bekletilmeli,3-4 gün geçtikten sonra tekrardan kovan kontol edilmelidir.Kontrol esnasında kovanda yüksük denilen arıcıların tabiriyle ana memesi olup olmadığına bakılmalıdır. Şayet kovanda ana memesi varsa ana memeleri temizlenmeli yani ana memeleri iptal edilmeli veya alınmalıdır. Ondan sonra yeni ana arının bulunduğu kafeste kekin olduğu bölümün ağzı açılmalı ve kovan kapatılmalıdır. Yaklaşık 3-4 gün sonra kovan tekrar açılıp kontrol edilmeli acaba kovandaki koloni yeni ana arıyı kabul etmiş mi muhtemelen kabul etmiş olur. 

işçi bal arısının larva ve pupa hali
       Yeni ana arı verilen kovana ana arı yumurtlayana kadar asla şurup-şerbet verilmemelidir. Ana arı yumurtlamadan şurup verilirse işçi arılar ana arıyı yumurtlamaya zorlucaktır bu esnada ana arı yumurtlamazsa işçi arılar,ana arıyı öldürmeye teşebbüs edebillirler.Bundan dolayı ana arı yumurtlayana kadar şurup verilmemelidir. Arı keki verilebilir. Ana arı yumurtlamaya başladıktan sonra şurup verilebilir.

                  Ana Arısı Olan Kovana Yeni Ana Arı Vermek:
    
Kovandaki ana arı kısırlaşmış,seyrek yavru atmaya başlamış ve yaşlanmışsa bu kovana yeni ana arı verilmelidir.
   Yeni ana verilirken eski ana öldürülüp kovanın içine atılır veya tamamen dışarı atılılır. Eski ana kovandan alındıktan sonra işçi arılar yeni anaarı üretmek için günlük yavrudan hemen ana memesi takmaya başlayacaktır. Onun için kovana yeni ana verirken ilk önce kovana doğal koku verilmeli ve yeni ana arı,3-4 gün kafesin içinde kovanda bekletilmelidir. Kovanda muhtmelen yüksük şeklinde olan ana memeleri temizlenmelidir. Ana memeleri alındıktan sonra yeni ana arının bulunduğu kafesin kek bölümünün ağzı açılmalıdır. İşçi arılar kafeste bulunan keki iki-üç gün içinde yiyip ana arıyı kafesten çıkarırlar.
Anonim
www.aricilikmalzemeleri.web.tr

11 Ağustos 2012 Cumartesi

Ana Arı Üretimi


Koloni sayısının artırılması için yapılan bölmelerde, ana veya oğul verme hazırlığı yapan kolonilerde ve anasız kolonilerde doğal koşullarda ana arı yüksükleri üretilmektedir. Bunların kullanılması ise kalitesiz ana arı yetişmesine, genotipin bozulmasına ve üretimin düşmesine yol açmaktadır. 
Kontrollü ana arı üretimi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (Miller yöntemi, Smith yöntemi, Alley yöntemi, Doolittle yöntemi). Bu yöntemlerin hepsi uygun damızlık seçimi, yüksük üretimi ve çiftleştirme aşamalarını kapsar.
Doolittle (Larva Transfer) Metodu
Ticari amaçlı ana arı üretimi için en fazla kullanılanıdır.
Günümüze kadar gelişerek gelen bu yöntemin esası; damızlık kolonilerden alınan peteklerdeki işçi arı gözlerinde bulunan uygun yaştaki larvaların özel gereçlerle alınarak önceden hazırlanmış olan temel yüksüklere aktarılmasıdır. Transferden (aşılama) önce, gerekli malzemeler ve kullanılacak koloniler hazırlanmış olmalıdır.
Temel yüksüklerin hazırlanması: Temel yüksükler, genelde bir tahta kalıp yardımı ile 8-9 mm çapında, 10 mm derinliğinde ve en az 1 mm kalınlıkta olacak şekilde saf balmumundan yapılır. Balmumu çift cidarlı mum eritme kabında eritilir. Ana arı yüksük kalıbı önce bir kap içinde bulunan suya ve ardından eritilmiş balmumuna 1 cm derinliğinde batırılır. İstenilen kalınlığa erişmek için işlem, mumun sıcaklığına göre birkaç kez tekrarlanır. Muma batırılmış yüksük kabı üzerine, önceden eritilmiş balmumu dökülüp hazırlanmış çıtanın üzerine konur. Eritilmiş balmumuyla çıtaya tutturulur. Bir süre bekletildikten sonra soğuk suya batırılır ve yüksük kalıbının çekilip alınmasıyla yüksük hazırlama işlemi tamamlanmış olur.
Taşıyıcı çerçeve: 
Boş bir çerçeve içerisine eşit mesafelerle genellikle 3 temel yüksük çıtası olacak şekilde hazırlanır. Bu çıtalar, kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde veya çerçeve içerisinde çıtaların yeri oyularak (birbirlerine geçmeli) hazırlanabilir. Çerçevedeki her bir çıtada 15 ana arı yüksüğü olmak üzere tüm çerçevede 45 yüksük bulunmaktadır.

Larva transfer kaşığı: 
Hazır olarak temin edilebildiği gibi çelik tellerin ucu yassılaştırılarak da
yapılabilir. Larva transfer kaşığının ucu larva ile birlikte bir miktar arı sütü alabilecek büyüklükte ve transfer
sırasında larvayı zedelemeyecek şekilde pürüzsüz olmalıdır.
Larva transfer (aşılama) işlemi: 
Larva transferi, yöntemin en önemli safhasıdır. Bu safhada damızlık kovanlardan 18-24 saatlik larvalar, larva transfer kaşığıyla zarar görmeyecek şekilde alınarak, önceden hazırlanmış temel yüksüklere transfer edilir. Aktarma sırasında transfer kaşığının yassı kısmı larvanın altına daldırılarak alınır. Larva bir günlük iken “c” şeklindedir. Transfer anında larvanın bu şeklini muhafaza etmesi sağlanmalıdır. Transfer edilecek larvaların yumurtadan yeni çıkmış bir günlük larvalar olmasına dikkat edilmelidir. Larvanın yaşıyöntemin başarısı üzerine doğrudan etkilidir. İki-üç günlük larvalar transfer edildiğinde larvaların yaşlı olması nedeniyle üretilen ana arıların kalitesi de düşmektedir. Aşılama öncesinde ana arı yüksükleri içerisine birer damla 1/1 oranında su ile seyreltilmiş arı sütü konulması, aşılama randımanını artırmaktadır. Aşılama işleminin sabahları nemli bir ortamda yapılmasında yarar vardır. Nemin % 55, sıcaklığın 28-32 °C arasında olması aranan ideal şartlardır. Ayrıca larvalar doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Kuruma ve üşüme söz konusu olmadan larvalar başlatıcı kovanlara verilmelidir.
Başlatıcı koloninin hazırlanması: Başlatıcı koloniler; ana arısı olmayan, 24-36 saatlik bol miktarda genç larvaya ve bunları besleyecek 5-15 günlük zengin işçi arı kadrosuna sahip, yüksek kaliteli polen ve bal bulunan güçlü kovanlardır. Aşılanan larvalar ilk 10 gün süresince bu kovanın genç işçi arıları tarafından beslenmektedir. Besine fazla ihtiyaç duyulması nedeniyle bu koloniye şeker şurubu verilmeli ve haftada bir defa genç larvalı ve genç işçi arılı çerçeveler takviye edilerek boş petekler alınmalıdır. Kolonide kuluçka sıcaklığının 30-35 °C ve kovan dışı çevre şartlarının da elverişli olması gereklidir. Başlangıç kolonilerinde
petek düzenlemesi mutlaka yapılmalıdır. Düzenleme ballı çerçeve; kapalı yavrulu çerçeve, genç larvalı çerçeve, transfer çerçevesi, polenli çerçeve, kapalı yavrulu çerçeve ve ballı çerçeveyi içerecek şekilde olmalıdır. Larva transfer edilen taşıyıcı çerçeve, genç larvalı ve polenli petek arasına konulmalıdır. Çünkü, genç larvaların salgıladıkları “yavru feromonu”; arı sütü veren genç işçi arıları aşılama çerçevesinin konulduğu alana toplayarak, transfer edilen larvaların gerekli miktarda beslenmesini sağlar. Polenli petek de yavruların gelişmesi için gereklidir. Başlangıç kolonisine genç işçi arıların yoğunluğuna paralel olarak 30-60 arasında değişen temel yüksük verilir. Larva transferinin 10. gününde larvalar bu kolonilerden alınarak çiftleştirme kolonilerine dağıtılır.
Çiftleştirme kovanlarının hazırlanması: Olgunlaşmış ana arı yüksükleri (ruşet) dağıtım işleminden 2 gün önce üretim kolonisinden alınmalıdır. Çiftleştirme kolonilerinin içine gerekli kek ve kabartılmış petekler yerleştirildikten sonra, normal kolonilerdeki genç işçi arılardan bir çıta arı ruşetler içerisine silkelenir ve arılıktan 5 km uzakta bir yere taşınır. Burada bir hafta beslendikten sonra tekrar arılığa getirilerek uygun yerlere yerleştirilir. Yerleştirme düzeni yapılırken çiftleşme uçuşundan dönen ana arıların kovanlarını şaşırmamaları için ruşetlerin belli yerlere, belli bir düzen içerisinde konulması gerekir. Çiftleştirme kolonilerinde kek sürekli olarak bulundurulmalıdır. Başlangıç kovanından alınan yüksükler sarsılmadan ve güneş ışığına maruz kalmadan her çiftleştirme kovanına bir tane verilmelidir. Yüksükler ruşetlere
verildikten iki gün sonra ana arı, yüksük tabanını yüzük şeklinde keserek çıkar.
Çiftleşme: 
Ana arı, ana yüksüğünden çıktıktan 3-5 gün sonra eşeysel olgunluğa ulaşır ve çiftleşme uçuşuna çıkar. Hava iyi değilse çiftleşme uçuşu 2 veya 3 hafta gecikeceğinden başarılı bir çiftleşme yapma olasılığı da azalır. Bu durumlarda ana arı çiftleşme uçuşuna çıkmadan önce 3-5 günlükken birkaç kez keşif uçuşuna çıkar. Çiftleşme bir günde tamamlanır. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı ana arı yeterli spermayı toplayamamışsa ilk çiftleşmeyi takip eden günde tekrar çiftleşme uçuşuna çıkar. Yeterli miktarda sperma toplayan ana arı ömrü boyunca bir daha çiftleşme uçuşuna çıkmaz. Kovana dönüp yumurtladıktan sonra, oğul vermediği sürece kovandan dışarı çıkmaz. Çiftleşme; havanın açık, güneşli ve rüzgarsız olduğu günlerde genellikle öğleden sonra 14:00-16:00 saatleri arasında 10-30 metre yükseklikte gerçekleşir. Ana arı çıkardığı sesler ve ürettiği
feromonlar sayesinde erkek arıları cezbeder. Erkek arılar ana arıyı havada bularak çiftleşmeyi gerçekleştirirler. 
Ana arı yeterli miktarda sperma alana kadar (spermatheca kesesini doldurana kadar) 8-10 erkek arı ile çiftleşebilir. Ergin hale gelen ana arının yumurtalıkları çok iyi gelişmiş ve abdomenin içini tamamen kaplamıştır. Çiftleşmeden 2-3 gün sonra yumurtlamaya başlar. Ana arı en verimli olduğu ilk iki yıl boyunca ilkbahar ve yaz aylarında günde ortalama olarak 1500-2000 yumurta bırakabilir.
 
Ana arıların kafese alınması:
 
Ana arılar çiftleştikten sonra talebin olduğu bölgelere, küçük tahta veya plastik kafeslerde 8-10 adet refakatçi işçi arı ile birlikte gönderilir. Kafesin içerisine bir miktar kek ve çok sıcak havalarda ıslak bir sünger parçası da ilave edilir.
Arıcılığımızın önemli sorunlarından biri, kaliteli ana arıların yetiştirilip üreticilere dağıtılamamasıdır.
Günümüzde bilinçli bir şekilde ana arı yetiştiriciliği uygulaması yapılmamakta ve özellikle gezginci arıcılık uygulaması ile sürekli olarak olumlu veya olumsuz yönde doğal melezlemeye neden olunmaktadır. Bu da elde bulunan çok değerli gen kaynaklarını giderek birbirinden ayrılamaz duruma getirmektedir. Bu nedenle bölgesel koşullara uyum göstermiş ırk veya varyetelerimizin birbirinden soyutlanarak, kısa sürede kendi içerisinde yüksek verimli hatlardan ana arı yetiştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle üreticilerin yüksek verimli damızlık sorunları çözülebileceği gibi koloni başına düşen üretimin de yüksek olması sağlanacaktır. Arı ürünlerinden iyi yarar sağlanması kontrollü ana arı yetiştirilmesi ve bu anaların kullanılması ile mümkündür. Ancak ana arı üretimi uzmanlık gerektiren bir üretim dalıdır. Ülkemizdeki arıcılığın önemli sorunlarından olan ana arı yetiştiriciliğinin  yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulmalı ve bu üretim dalına teşvikler sağlanmalıdır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, İzmir yöresi bal arılarından saf hat oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Enstitüde kaliteli İtalyan melezi ana arılar da üretilerek arıcılara tahsis edilmektedir. İtalyan
melezlerinde yerli ırklarımıza göre bal verimi ve yavrulu petek sayısı daha fazladır. Akdeniz iklimine uygun bu
arılar hırçınlık yönünden de ıslah edilmiş ırklardır. Ayrıca, Enstitüde ana arı kafesi ve ana arıların kabul oranlarını
artırmak için ana arı gömme kafesleri üreticilerimizin istifadesine sunulmaktadır.
Anonim
www.aricilikmalzemeleri.web.tr

9 Ağustos 2012 Perşembe

Kafkas Arısı


Kafkas Arısı

Kafkas arısı (A. m. caucasica Gorb.):
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kafkas arısının (Apis mellifera Caucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak  ovalarında sarı abdomen halkalı olan Apis mellifera Remipes alanlarına kadar değisik lokal formları bulunmakla birlikte bizi ilgilendiren, dağ arısı da denen yüksek rakımlı bölgelerin uzun ve karlı kısına adapte olmuş siyah renkli arılardır. Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan isçi arıların ağırlıkları 70 – 80 mg’dır. Kitin esmer renktedir. Geçit formlarının ilk abdomen halkasındaki iki adet kahverengi leke bulunur. Dağlık yöre Kafkaslarının tüm abdomen halkaları siyahtır. Kıllarda gri renk baskındır. Erkeklerin thoraksları siyahtır. Arı ırkları içinde en uzun dilli olanıdır. Uzun dilleri sayesinde derin tüplü çiçeklerden de nektar toplayabilirler. Dil uzunlukları 6.6 – 7.25 mm’dir. Ortalama 7.09 mm Cubital indeks 2.16 ile normaldir
VERİM ÖZELLİKLERİ

İyi bir yavru yetiştiricisidir. Kuvvetli koloniler teşkil eder. Kıştan zayıf çıkar, ilkbahar başında gelişme çok erken başlar ve düzenli seyreder. Koloninin gelişme sürecinde ana arı bir günde 1100–1500 yumurta yumurtlayabilir. Gömeçler üzerinde sessizdir. Kontrol için çerçeveler kovandan çıkarıldığı esnada bile yaptıkları islere devam eder. Uysaldır, hırçın ve sokucu değildir. Çok düzgün gömeç yapar ve sırlar. Göz sırları koyu renklidir. Propolisi çok tasır ve kullanır. Balı ilk önce kuluçkalığa, sonra da ballığa depolar. Güçlü bir yiyecek toplama yeteneğine sahiptir. Fazla bal yapar ve yavru gözlerine yakın depolar. Yeni yiyecek kaynağı aramada çok basarılıdır. Zengin nektar kaynaklarını çok iyi değerlendirir. Kıt kaynaklardan da en ekonomik yararı sağlar. Yağmacılık eğilimleri
fazladır. Doğal oğul verme eğilimleri zayıftır. Arastırmalar normal sartlardaki kolonilerin % 13 ünün oğul verdiğini göstermistir. Doğal habitatlarında ağır ve uzun kıs sartlarında üstün kıslama yeteneğine sahiptir.Sonbaharda küçük bir delik hariç, uçus deliğinin diğer kısımlarını propolis perdesi ile kapatır. Yiyecek
depolarını çok iyi korur ve tutumlu kullanır. Sayılan bu özellikleri ile Dağ arısı olarak da adlandırılan Kafkas arıları, kısı soğuk ve karlı iklimlerde basarılı, dünyadaki iki önemli arı ırkından birisidir.
Anonim


www.aricilikmalzemeleri.web.tr

5 Ağustos 2012 Pazar

Ana Arı Kabul Ettirme Yöntemleri


Metin yazarı :Ahmet BİRBİLEN
Önce ana arının değiştirilme sebepleri üzerinde kısaca duralım. Sitemizde bir kovan için ana arının ne kadar önemli olduğunu daha önceki konularımızda izah etmeye çalışmıştık.

Ana arı, bir kovanın geleceğidir. Aynı zamanda arıcı için, arı ürünleri ve dolayısıyla kazanç kapısı demektir. 

Gerek kovanın teminatı, gerekse arıcı için ümit kaynağı olan ana arıların ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmamaz gerekiyor.

Bir önceki arı sezonunda, sebebi her ne olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı, işçi arıların saldırganlıklarından veya ana arının yaşlanmasından dolayı ana arılarınızı değiştirememişseniz; acizane aşağıda yaptığımız sistemleri uygulayınız.

Satın almayı düşündüğünüz ana arı üreticisi hakkında yeterli bilgi edinin,Arıcılık yaptığınız bölgenize en uygun olan arı ırkına ait ana arıyı temin etmeye çalışın,

Erken ilkbaharda, ana arının çiftleşmesinde en önemli faktör olan yeterli erkek arıyı bulup bulamayacağını hesap edin,Arıcılığı, arı ürünlerinden hangisini elde etmek için yapıyorsanız o arıcılık dalına uygun olan ana arıyı temin etmeye çalışın.

Genelde meslektaşlarımızın ana arıyı, sezonun başlarında temin etmek isteyişlerini pekte tasvip etmiyoruz.

Gerçek bir verim alınmak isteniyorsa, bir sezon öncesinden gelecek sezona dair ana değiştirmesine girmelisiniz.

Tüm bu izah ettiklerimizi toparlayacak olursak, mümkünse mayıs ayı içinde üretilmiş olan ana arıları tercih etmelisiniz.

Yurdumuzdaki sahil kesimlerinde arıların erken gelişmelerini göz önünde bulundurmak sadece o bölgelerdeki arıcıların işlerini kolaylaştıracaktır. Acele etmeyerek kendi bölgenizin şartlarına uymaya çalışın.

Ana arının temin edilmesi ve uyulması gereken incelikler hakkında kanatimce yukarıda yapmış olduğum açıklamalar yeterli olacaktır.Şimdi temin ettiğiniz ana arıları kovanları uygulama konusuna geçebiliriz. Çiftleşmiş ve yumurta atar durumdaki bir ana arı elinize geçmeden, kesinlikle kovanlarınızdaki ana arıları iptal etmeyin.Ana arı elinize geçince, değiştirmeyi düşündüğünüz kovanların ana arılarını o an iptal edin. 

İptal ettiğiniz kovanlara, ana arı nakliye kafesinin içindeki ana arıya refakat eden işçi arıları çıkararak uygulayın. Refakatçı arıları çıkarma anında ana arının uçup gitmesinden endişe ediyorsanız, bu işi kapalı bir odada veya; arı kulubenizi kapalı bir duruma getirerek yapın.

Bu işlemi açık arazide yapmak istiyorsanız, yeterli tecrübeniz olması gerekir.Refakatçı arıları kafesten çıkardıktan sonra, anasını iptal ettiğiniz kovanınızın arıların en yoğun olduğu iki çerçevenin arasına, nakliye kafesinin telli bölümü kovanın tabanına bakacak şekilde iki çerçevenin arasına sıkıştırın.

Kafes içindeki bir ana arıyı, kovana uyguladığınız an ile ana arıyı kabul ettirdiğiniz süre dahil on gün boyuncu günlük teşvik şuruplaması yapın.Bu şuruplama aynı zamanda yeni kabul ettirdiğiniz ana arının, kovandaki işçi arılar tarafından olası sıkıştırmalarını engelleyecektir. Nektar akışının yeterli geldiği günlerde gerekli olmasada, yeterli nektar akışının olmadığı günlere denk geldiğinde, teşvik şuruplaması mutlaka yapılmalıdır.

Ana arıyı kovana uyguladığınız gün hariç, iki gün sonra kovanda iptal ettiğiniz ana arının, atmış olduğu yumurtalara işçi arılar tarafından ana arı gözleri yapacaklardır. Kafes içindeki ana arının kovan tarafından daha kısa sürede kabul görebilmesi için olası bu ana arı gözlerini titizlikle tamamını iptal edin.Eğer bu şekildeki bir meme temizleme işlemini yapmaz iseniz, kafes içindeki ananın hayatını tehlikeye atmış olursunuz ki, buda hem zaman kaybı, hemde maddi kayıbınızın olacağına işarettir.

Gerekli meme temizliğini yaptıktan sonra, kafesi aldığınız yere aynı şekilde iki gün daha beklemek üzere yerleştirin. Üçüncü gün kovanın kapağını açtığınız anda mümkün mertebe körük dumanını mecbur kalmadığınız taktirde kullanmayın.

Bu esnada kovanda gayet bir sakinlik gözlemlerseniz iyi haberin ayak seslerini duydunuz demektir.

Kovanda arıların çok hırçın hareket ettiklerini gördüğünüzde, kovandaki işçi arıların ana arıyı henüz kabullenemediklerini anlarsınız.Buna mukabil, kovanın gayet sakin olduğunu gördüğünüzü kabul edelim, kafesi bulunduğu yerden sakin olmak kaydıyla alın.

Kafesin üzerindeki arıların ana arıyı besleme veya koruma amaçlı gezindiklerini veya, kafesin her hangi bir yerinden iki petek arasına petek ördüklerini görürseniz, bu durum ana arının kovan tarafından kabul edildiğinin teyididir. Her ne kadar bu anlattıklarım, iyi bir sonun yakın olduğunu ispat etsede, siz yinede işi şansa bırakmayarak, kovandaki peteklerde olaki kaçak bir meme olma ihtimalini ortadan kaldırmak için son bir meme kontrolü yapın.

Kontrolden sonra ana arı kafesinin raptiyelerini bir çakı aracılığı ile çıkarıp ana arıyı, gayet sakin bir şekilde arıların olduğu peteklerin üzerine serbest bırakın.İşte tam bu anda son bir gözle takip ve kontrol işi gerçekleşecektir. 

Kovanın işçi arıları ana arının etrafında bir daire biçiminde ona itaat ediyor ve ana arının petek üzerinde gezinmesine müdahale etmiyorlarsa, petekleri yine gayet sakin bir şekilde birbirine yaklaştırıp kovanın kapağını kapatın. 

Zayıf bir ihtimalde olsa ana arının işçi arılarca sıkıştırılmadıkların dan emin olmanız için yaklaşık 15-20 dakika sona, yine gayet sessiz ve sakin bir şekilde kovanın kapağını açın ve ana arının rahat bir şekilde dolaşıp dolaşmadığına bakın. Eğer ana arı gayet rahat dolaşıyorsa durum normaldir. Yok ana arının üzerine işçi arıların yumaklandığını hatta arının ince tiz bir ses çıkararak adeta acılı bir ses tonu gibi ses çıkardığını duyduğunuz anda, körük yardımı ile işçi arıları dağıtıp ana arıyı gayet yumuşak ve incitmeden tutup kafese geri koyun.Kovanda bulunan peteklerde sıkı bir meme kontrolü yapın ve rastladığınız memeleri tamamen yok edin. 

Devamında yine kafesi aldığınız yere yerleştirip iki gün daha bekletin ve sonrasında yukarıda anlattıklarımı aynen tekrar ederek ana arıyı kovana kabul ettirin.

Kabul ettirme esnasında ana arı kafesinin üzerine işçi arıların yoğun bir şekilde çöktüklerini görürseniz, önce kovandaki peteklerde ana memesinin olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak meme kontrolü yapın. Yapacağınız kontrolde ana memesine rastlamaz iseniz. Geriye kalan kovandaki arılarınız ırk bakımından aşırı şekilde melez bir arı ırkıdırki bu şekildeki melez arıların bu tür davranışları çok rastlanan bir olaydır. 

Bu şekildeki ana kabul sistemi kesin sonuca gitme sistemidir. Yeterli mesai vakti olanların kesinlikle bu sistemi uygulamalarını tavsiye ederiz. 

Ana arı kabul ettirme sistemi için ikinci bir yol olan, değiştirmeyi düşündüğünüz kovanın ana arısını iptal ettiğiniz anda, ana arı kafesinin kek bölümünün elek telini açıp, kafesi aldığınız yere aynı şekilde yerleştirme sistemidir.

Bu şekildeki bir ana arı kabul ettirme yolu, her zaman risklidir. Genellikle yeterli mesai imkanı olmayan veyahutta, arıcılığı şans veya tesadüflere bağlayan arıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Hani bir tabir vardır, Hocanın göle yoğurt mayası karıştırması hikayesi tabiri caizse üst paragrafta anlattığım aynen böyle bir tabir gibidir. “Yatutarsa” Muhterem meslektaşlarım, artık ihtimallere veya ya tutarsa gibi işi şansa bırakacak bir arıcılık döneminde olmadığımızın sizlerde farkındasınız.Çalışkan ve işini severek yapan bir arıcının yaptığı veya yapacağı tüm işlerini, büyük bir titizlikle yaparak işi şansa bırakmaması gerekir.

Allah cc Hazretlerinin hile yapmayan, dürüst ve samimi meslektaşlarımın işlerine yardım edeceği dilek ve dualarımla, helal ve hayırlı bol kazançlar temenni ederim.