7 Aralık 2010 Salı

GERÇEK BAL- GÜVENLİ BAL

Hemen şunu ifade edelim ki balın akışkanlığına bakarak, koklayarak ve ya tadarak balın gerçekliğine yada sahte olduğuna karar verilemez.Çeşitli boya kalemleriyle yazıp yazmadığını, boyasının çıkıp çıkmadığını araştırmak,ateşte yakarak şekersiz olduğuna hükmetmek ciddi hiçbir gerçeklik payı olmayan yaklaşımlardır.Belki saydığımız yöntemleri bir ip ucu olarak kabul etmek mümkün ise de kesinlikle bizi en doğru sonuca götürecek yöntemler değildir.
Bir balın gerçek mi sahte mi olduğunu içindeki şeker oranın ne miktarda olduğunu ancak laboratuar analizleriyle anlayabilmek mümkündür.Balın kendi yapısı gereği içinde yaklaşık %5 civarında şeker bulunduğunu tüketicilerin bilmesinde fayda var.Bunun üzerinde bir miktar ifade ediliyorsa bu ürün bal olmaktan uzaklaşarak yalnızca gıdaya dönüşmüştür.Piyasa da görülen ve A marketlerde rafları dolduran bir çok bal görünümlü ürünler bu cinstendir.Bu tür yerlerden bal alırken ürün içeriğini mutlaka okunması gerekir. Bir de Tarım bakanlığı gıda tüzüğü bal kodeksine göre üretilip üretilmediğine dikkat edilmesi gerekir.
Bir tüketici hakiki bal tüketmek istiyorsa, üzerinde bu ürün organiktir etiketi olan ve beraberinde organik olduğuna hükmeden yetkili kuruluşun amblemi bulunan balları tercih etmelidir.Bu tür ünlerde hiçbir şaibe yer vermeyecek ve balın gerçekliği hakkında hiçbir soru işaretini gerektirmeyecek kadar netlikte ve kesinlikte ürün üretimi ve tüketiciye ulaştırma yöntem ve stretejileri takip edilmektedir.
Bu açıklamalarımızla geleneksel üretim yapan arıcılarımızı töhmet altında bırakmak gibi bir düşüncemiz yok.Bunlar içinde çok iyi niyetli olup bala hile karıştırmadan üretim yapan bir çok arıcı arkadaşımızın olduğunu biliyoruz.Ancak bunların kimler olduğunu,ürünlerinin ne kadar sağlık yönünden riskleri içerip içermediğini kimsenin net olarak bilme şansı yok. Ancak güvene dayalı bir itimat söz konusudur.
Organik üretimlerde ise üretimin her aşaması paketlenip üreticiye ulaşıncaya kadarki sürecin tamamı Tarım Bakanlığı’nın yetki verdiği kuruluşlarca takip edilmektedir.Bu durum üreticinin bala şeker katma ve ürünün muhtevasında insan sağlığını olumsuz etkileyecek kalıntıların bulunma ihtimalini büs bütün ortadan kaldırmaktadır.
Eğer dedelerinizin tükettiği kalitede bal tüketmek istiyorsanız bence organik balı tercih etmelisiniz.

Hiç yorum yok: