13 Ocak 2011 Perşembe

ARI BİTİ


Bu gün bir çok arıcı tarafından Varrova ile karıştırılan arı zararlısından bahsetmek istiyoruz.Arı biti:Zira bu zararlı da diğer zarlılar gibi mücadele edilmesi gereken muzır bir yaratıktır. Arı bitleri» (Braulidae) ailesinde, bilinen yalnız bir tek tür vardır: Kahvemsi ve kıllı minik arı biti {Braula coeca). Bu sinek kanatsızdır. Arı bitleri o kadar ufaktır ki, düzinelercesi bir tek bal arısının sırtında kalarak bir arının üzerinden ötekine geçer ve ağızlarından yiyeceklerini alırlar.Yani iyi bir arı asalağıdır.
Larvaları da peteğin içine gömülerek balla veya polenle veya ikisinin karışımıyla beslenirler. Orta Avrupa ile Akdeniz ülkelerinde yaygın olan arı biti dünyanın, arı beslenen birçok kısımlarına yayılmıştır. Bu bakımdan arı yetiştiricilerinin çok dikkat emesi gereken arı düşmanlarından birisi de başlıca düşmanlarından biri de arı bitleridir. Bu bitler arı kovanlarına büyük zarar verirler.Güçlü kovanlarda bulunamayacağını ifade eden arıcılar varsa da gerçekte az veya çok her kovanda bulunduğu bilinmektedir.
Arı biti ile mücadeleyi ikiye ayırmak gerekir.Biri arıların geneline uygulanacak mücadele yöntemi diğeri ise yalnızca ana arıyı bitten kurtarma çalışmasıdır.Bunun için Türkiye arıcılığının piri büyük usta Nizameddin KAYRAL Bey, şöyle bir yöntem tavsiye etmektedir: Kürdan şeklinde bir çöpün ucuna pamuk dolayarak ballı petek gözüne batırdıktan sonra yakaladığımız ana arının üzerindeki bitlere hafif hafif elimizdeki kürdan ile dokunmaktır.Bu dokunuşlarla kürdanın ucundaki ballı pamuğa yapışan bitler ana arının üzerinden uzaklaştırılmış olacaktır.Büyük ustanın tavsiye ettiği bir diğer yöntem de ana arının avuç içine alınarak sigara dumanının üzerine üflenmesi ve bir müddet avucun kapalı tutulmasıdır.
Kovan geneli arı biti mücadelesinde beş gram kadar kafur alınıp arılar üzerine serpelenir.Bu işlemi yapmadan önce kovan tabanına bir kağıt serilir. Ertesi gün kağıt üzerine dökülen bitler kağıtla birlikte alınarak dışarı atılır.O hayvancıkları yakmak gibi bir yönteme baş vurulmasını ben şahsen doğru bulmam.Kafur ile yapılan mücadelenin varrova mücadelesi içinde iyi geldiğini hatırımızda tutmakta fayda var.
Bir başka yöntem de arılar içeride iken bol miktarda duman vererek kovan uçma deliğini birkaç dakika kapalı tutmak şeklindedir. Bunda da arı bitleri kovan tabanına döküleceklerdir. Önceden serilen gazeteyi kovandan uzaklaştırarak arılarımız bu muzır kücük canlılardan temizlemiş oluruz.Yine akşamları arılar çıtalar üzerine toplandığında üzerlerine püskürtülen şeker şerbeti de bu konuda bize yardımcı yöntemdir. Şeker şerbeti ile ıslanan bitler kendiliğinden tabana dökülecektir.Bunları ertesi kovan dip tahtasından uzaklaştırmak gerekir.Bu uygulamanın sıcak yaz akşamlarında yapılması gerekmektedir.

Hiç yorum yok: