21 Aralık 2010 Salı

Petek Güvesinden Bal ve Peteklerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

Her arıcı petek güvesiyle mücadele konusunda donanımlı olmalı bu birikimini de taviz vermeden uygulamalıdır.Tatbik edilmeyen bilginin hiçbir kıymeti yoktur.Atlanılan en küçük bir husus bile büyük bir mesele olarak bir karşımıza çıkabilmektedir.
Diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da güçlü kolonilerle çalışmanın önemi kendini bir kez daha göstermektedir.Evet arılığımızda bulunan her bir koloni güçlü olmalıdır.Güçlü koloni bir çok konuda otomatik çözüm mekanizmasıdır.Hastalık ve zarlılarla mücadelede güçlü koloniler genellikle kendi meselelerini arıcıya bırakmadan kendileri halleder.
Her hangi bir şekilde kovanlarda güveli petek görülürse güve ağlarının bulunduğu bölge kesilerek imha edilmelidir. Güvelerin hakim olduğu kovanlar varsa bunlar arılıktan zaman kaybetmeden uzaklaştırılmalıdır.Etrafa atılan mum ve petek artıkları varsa toplanılmalıdır. Zira bu tür atıklar mevsimine göre yağmaya davetiye çıkarabildikleri gibi petek güvesi içinde uygun ortamlar oluşturmaktadırlar. Zaten bilinçli bir arıcı hiçbir zaman rastgele bu tür atıkların arılığın civarına atmaz.Atmadığı gibi onları değerlendirme düşüncesinde de olur.Ayrıca kovanlar sağlam olmalı uçma deliği dışında herhangi bir delik yarık, çatlak bulunmamalıdır.
Petek güvesiyle ilaçlı mücadele yönteminden bizim ulaşabildiğimiz akademik yönü bulunan hiçbir kaynak bahsetmemekte.Tecrübeye dayalı yazılmış bazı kaynaklarda kükürt vb vasıtalarla mücadeleden söz edilse de petek üzerinde yapılan her bir kimyasal müdahale geride kalan zehirleriyle insan sağlığını tehdit edici mahiyete bürünmektedir. Bizce Bu tür müdahalelerden kaçınılmalıdır.Bunun yerine sıhhat yönünden risk unsuru barındırmayan yöntem ve teknikler araştırılıp uygulanmalıdır.
Kabartılmış peteklerin ve balalı peteklerin güvelenmemesi için denenmiş ve netice alınmış en güzel yol, derin dondurucuda bekleteme yöntemidir. Yirmi dört saat derin dondurucuda bekletilen hiçbir ballı çıta ve kabarmış çıtanın daha sonraki süreçte güvelendiğini şahsen görmedik.Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var o da şu: derin dondurucudan çıkarılan çıtalar dondurucuya konulmamış diğer çıtalarla aynı yere konulmamalıdır.Böyle bir hata yapıldığında orada var olan kelebekler yeni yumurtalar atarak tekrardan güvelenme ortamı hazırlayabilirler.
Çok sayıda kabartılmış peteği varsa bir arıcının en emin yol soğuk hava deposudur.Peteklerini bir soğuk hava deposuna emanet ederek sezonu gelinceye kadar orada bekletilmesi pratik bir çözümdür.
Tek çözüm bizim önerdiklerimizden ibaret değil .Bir çok arıcı çeşitli meyve sebze yaprakları kullanarak güvelenmenin önüne geçtiklerini ifade etseler de bunlar tarafımızdan denenip uygulanmadığı ve literatürde rastlayamadığımızdan burada zikretmiyoruz.Ama iddia sahipleri çok ciddi olarak yöntemlerini savunuyorlar. Bunlardan en çok dile getirileni yeşil ceviz yaprağının çıtalar arasına konulmasıdır. Bu yöntemle de güvelenmenin önüne geçildiği görüşü arıcılar arasında sık dile getirilen hususlardandır.

Hiç yorum yok: