8 Aralık 2010 Çarşamba

ARICILIK SİGORTASI

Arıcılık sigortası ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorduğumuz soruya verilen cevabı arıcılık dünyasında, ihtiyaç hisseden arkadaşlarımızın dikkatine sunuyoruz..

Sorunuz:
Arılarımı arıcılık sigortası yaptırmak istiyorum. Toplu ölümler, hırsızlık, yabani hayvan saldırısı,kurak giden hava şartları arıcılık için tehdit oluşturan unsurlardır. Bu unsurlara karşı yaprtırmak istediğim sigortanın caiz olup olmadığını öğrenmek istiyorum.Lütfen beni aydınlatırmısınız?


Cevap:

Kâr payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, yatırılan primler dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caizdir. Aksi takdirde caiz değildir. Buna göre, yatırılan primlerin tamamı veya bir kısmı devlet tahvili, faizli bono ve repo gibi dinen helal olmayan alanlarda değerlendirilen birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi caiz değildir.
Bunların dışında kalan ticarî sigortalar, sosyal sigortalar ve karşılıklı sigortalar, sigortanın konusu (sigortalanan şey) din tarafından yasaklanmış olmamak kaydıyla caizdir. Buna göre, deprem sigortası, ev, işyeri, tarla, bahçe, arı kovanları ve araba sigortası (kasko) yaptırmak caiz olduğu gibi bu tür sigortaların yapıldığı bir işyerinde çalışmak da caizdir. Dolayısıyla, bu yolla sağlanan kazanç da helaldir.

Hiç yorum yok: